KREDYT HIPOTECZNY

Kredyty hipoteczne to produkty udostępniane wyłącznie przez instytucje bankowe. W tym przypadku podstawowym zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka, ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej bądź użytkowej. Prócz tego kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Należy jednak pamiętać, że bez względu na to, górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki. Kredyt hipoteczny (np. mieszkaniowy) z założenia jest zobowiązaniem długoterminowym.

Kredyt mieszkaniowy Poznań – od czego zależy oprocentowanie?

Kupno mieszkania na kredyt, to również świadome zaakceptowanie oprocentowania, na które składa się WIBOR i stała marża banku. WIBOR to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. Wartość ta ulega więc okresowym zmianom.

Za współczynnik WIBOR odpowiedzialna jest Rada Polityki Pieniężnej, działająca przy Narodowym Banku Polskim. Ten organ decyzyjny ustala stopy procentowe dla wszystkich banków i dba o stabilność polskiej waluty.

Zależność jest bardzo prosta. Wzrost stawki WIBOR oznacza konieczność płacenia wyższych rat. Jej obniżenie sprawia, że raty są niższe, więc kredyt hipoteczny staje się tańszy.

Kredyty hipoteczne Poznań – rodzaje

Wiele osób uważa, że kredyt hipoteczny i kredyt mieszkaniowy to pojęcia, które mogą być używane zamiennie. Nic podobnego. Kredyt hipoteczny to grupa produktów bankowych, wśród których znajdują się m.in. kredyty mieszkaniowe.

Wśród zobowiązań hipotecznych wyróżniamy kredyty konsolidacyjne, refinansowe i mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne.

Kredyt mieszkaniowy Poznań

KREDYTY MIESZKANIOWE

Przeznaczone są na cel mieszkaniowy, taki jak:

 • zakup mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego;
  zakup lub budowa domu jednorodzinnego;
 • zakup działki budowlanej;
  remont bądź wykończenie domu lub mieszkania;
 • zakup garażu;
 • zakup udziałów w nieruchomości;
 • pokrycie kosztów przekształcenia spółdzielczego, lokatorskiego prawa w prawo własności;
 • refinansowanie poniesionych wydatków mieszkaniowych.

Kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat. Do zobowiązania mogą przystąpić zarówno osoby spokrewnione, jak i obce (w rozumieniu prawa). Małżonkowie nieposiadający spisanej umowy rozdzielności majątkowej, przystępują do kredytu solidarnie.

KREDYTY KONSOLIDACYJNE

Umożliwiają połączenie kilku zobowiązań kredytowych w jedno, zabezpieczone na hipotece. Celem tego zabiegu jest poprawa warunków finansowych Klienta, zmniejszenie docelowej raty i uniknięcie tzw. pętli finansowej.

Kredyt konsolidacyjny Poznań
Kredyt hipoteczny Poznań

POŻYCZKI HIPOTECZNE

Zobowiązanie zabezpieczone hipoteką na nieruchomości, do której pożyczkobiorca ma prawo własności. Warunek jest jednak taki, że nieruchomość ta nie może być obciążona kredytem. Inaczej niż w przypadku kredytu hipotecznego, środki finansowe pozyskane w ten sposób mogą być przeznaczone na dowolny cel. Zaletą tego typu pożyczek jest dużo niższe oprocentowanie. To efekt dodatkowego zabezpieczenia w postaci ustanowionej na rzecz banku hipoteki.

KREDYTY REFINANSOWE

Produkty finansowe umożliwiające przeniesienie zobowiązania z jednego banku do drugiego. Taki zabieg daje możliwość polepszenia warunków finansowych kredytu m.in. poprzez zmniejszenie raty lub skrócenie okresu kredytowania.

Decydując się na taki krok, należy kierować się nie tylko niższą ceną nowego kredytu, ale też wysokością wszystkich dodatkowych opłat związanych z przeniesieniem zobowiązania (prowizja banku refinansującego kredyt, opłaty sądowe związane ze zmianą hipoteki w księdze wieczystej, opłata za wcześniejszą spłatę).

Uwzględniając wszystkie powyższe koszty, można uznać, czy dana oferta jest atrakcyjniejsza, czy też nie.

Kredyty refinansowe Poznań
Koszty kredytu hipotecznego

KREDYT MIESZKANIOWY POZNAŃ - KOSZTY KREDYTU HIPOTECZNEGO:

Szukając mieszkania na kredyt lub planując budowę domu, warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie czynniki składają się na całościowy koszt kredytu.

 • Jednorazowa prowizja bankowa – z góry określona suma płatna w dniu uruchomienia kredytu. Wyrażona jest w formie procentowej i obliczona od kwoty udzielonego zobowiązania.
 • Opłata za wycenę nieruchomości – wynagrodzenie dla banku za przeprowadzone czynności, mogące przybrać formę sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę lub inspekcję nieruchomości wykonaną przez pracownika banku.
 • Ubezpieczenie pomostowe – bank podnosi oprocentowanie kredytu do momentu wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Z chwilą dokonania wpisu oprocentowanie wraca do wcześniej ustalonego poziomu.
 • Ubezpieczenie niskiego wkładu – w sytuacji, gdy Klient dysponuje wkładem własnym niższym niż 20%, marża kredytu pozostaje podwyższona do momentu spłacenia brakującej kwoty.
 • Ubezpieczenie na życie – decydując się na kredyt mieszkaniowy, trzeba mieć wykupione ubezpieczenie na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy przez określony czas, lub cały okres kredytowania (jest to konieczność w większości, ale nie we wszystkich bankach).
 • Ubezpieczenie nieruchomości – banki nakładają obowiązek posiadania ubezpieczenia nieruchomości przez cały okres kredytowania (ze składką roczną lub miesięczną).
Zobacz również
KREDYTY KONSOLIDACYJNE
KREDYTY KONSOLIDACYJNE
POŻYCZKI HIPOTECZNE
POŻYCZKI HIPOTECZNE
KREDYTY GOTÓWKOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE