Kredyty gotówkowe

Podlegają Ustawie o Kredycie Konsumenckim z 12 maja 2011 roku, która mówi że kredyt taki może być udzielony do wysokości 255.550 złotych lub równowartości tej kwoty w innej walucie.
Od tego czasu była już kilkukrotnie nowelizowana, aby jeszcze bardziej ochronić konsumentów.
Ustawa ta daje klientowi :

  • prawo informacji – klient ma prawo otrzymać projekt umowy z warunkami
  • prawo spłaty rat kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w walucie w której został zaciągnięty kredyt
  • prawo do otrzymania harmonogramu spłaty kredytu
  • prawo do wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny bez żadnych opłat
  • ochrona przed ponoszeniem kosztów ponad miarę, takich np. jak koszty odsetkowe

Konsument zgodnie z ustawą ma prawo do częściowej lub całkowitej spłaty kredytu przed terminem, jak również ma prawo do odstąpienia od umowy o kredyt bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Kredyty gotówkowe

Przeznaczone są na dowolny cel konsumpcyjny bez zabezpieczenia. Udzielają ich banki bądź instytucje finansowe na maksymalny okres 12 lat. Są szybkim środkiem do zrealizowania celu dzięki prostej procedurze.

Klient otrzymuje formularz informacyjny, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące kredytu takie jak: dane instytucji która go udziela, dane kredytobiorcy, kwota kredytu, oprocentowanie, wysokość rat, ostateczny termin spłaty, całkowity koszt kredytu, informacje o opłatach i prowizji, sposobie zabezpieczenia kredytu.

Kredyty gotówkowe Poznań
Kredyty konsolidacyjne - gotówkowe Poznań

Kredyty konsolidacyjne - gotówkowe

Służą na konsolidację różnych zobowiązań kredytowych bez zabezpieczenia.

Bardzo często jest to rozwiązanie pozwalające zmniejszyć nasze zobowiązania, łącząc kilka kredytów w jeden, a nierzadko wyjść z długów.

Banki zawsze weryfikują klienta w bazach takich jak:

  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej
  • BIG – Biuro Informacji Gospodarczej
  • KRD – Krajowy Rejestr Długów
  • ERIF – Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  • BR – Bankowy Rejestr
Weryfikacja w bazie danych
Weryfikacja w rejestrach banków

Korzystając z tych rejestrów banki mają możliwość zweryfikowania wypłacalności klienta.

Klient, który ma zaległości w spłacie kredytu, będzie miał problemy z uzyskaniem nowego. Potrzeba minimum 2 lat terminowych spłat zobowiązań kredytowych, aby bank podjął nowe ryzyko. Ocenę tego ryzyka każdy z banków podejmuje indywidualnie.

BIK może przetwarzać nasze dane przez 5 lat od dnia spłaty zobowiązania, jeśli opóźnienie w spłacie należności przekroczyło 60 dni.

Jeśli nie są Państwo pewni swojej historii kredytowej warto sprawdzić BIK przed decyzją o nowym zobowiązaniu.

Zobacz również
KREDYTY HIPOTECZNE
KREDYTY HIPOTECZNE
KREDYTY KONSOLIDACYJNE
KREDYTY KONSOLIDACYJNE
POŻYCZKI HIPOTECZNE
POŻYCZKI HIPOTECZNE